Կոտորակ

Կոտորակ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։  3/9 6/9, 2/3 1/3, 3/6 3/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 50 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 5-ը, 12-ը, 24-ը, 48-ը, 50-ը։

5/50, 12/50, 5/24, 5/48, 5/500

3․ Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը։ 

1/60, 1/12, 1/24, 1/35, 1/48

4․ Հաշվի՛ր 6սմ կողմով քառակուսու 2/3 մասի մակերեսը։

6×6=36 36:3=9 9×2=18

5․ 1 արկղ խնձորը 24կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 4/6 մասի զանգվածը։

24:6= 4 4×4=16

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։ 

2000-ի 9/10 մասը= 2000:10=200×9=1800

140-ի 5/7 մասը 140:7=20×5=100

100-ի 5/5 մասը  100:5=20×5=100

7 Հաշվի՛ր

320լ-ի 6/8 մասը 320։8=40×6=240

510մ2-ու 2/17 մասը =510:17=30×2=60

480կմ-ի 5/16 մասը = 480:16=30×5=150

8․ Աննան գնել էր 800գ կարագ։ Նա տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի 3/5 մասը։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար։  800:5=160 x5=960

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։  2/4 2/4, 4/7 4/7, 4/6 2/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 70 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 6-ը, 11-ը, 41-ը, 58-ը, 60-ը։ 6/70 6/11, 6/41, 6/58, 6/60

3․ Ամբողջը բաժանված է 90 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 17-ը, 26-ը, 35-ը, 78-ը։  1/90, 1/17, 1/26, 1/35, 1/78

4․ Հաշվի՛ր 7սմ կողմով քառակուսու 4/7 մասի մակերեսը։

7×7=49 49:7=7×4=28

5․ 1 արկղ խնձորը 36կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 3/4 մասի զանգվածը։

36:4=9 9×4=36

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։ 

35-ի 3/7 մասը = 35:7=5 5×3=15

420-ի 5/6 մասը= 420:6= 70 70×5=350

180 – ի 5/9 մասը  180:9= 20 20×5=100

7 Հաշվի՛ր

415կգ-ի 2/5 մասը= 415:5= 83×2=166

480 դրամի 5/6 մասը  480:6= 70 70×5= 350

18ժ-ի 23 մասը 

8․ Սոնան կարդացել էր 126 էջանոց գրքի 56 մասը։ Քանի՞ էջ է այդ գրքից կարդացել Սոնան։

56