1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

30-ի   մասը: 30:2=15

     164-ի  մասը:  164:2=82

      3000-ի   մասը: 3000:2= 1500

2․ Հաշվի՛ր 

240կգ-ի  մասը  240:2= 120

420դրամի  մասը  420:2=210

18ժ-ի  մասը 18:2=9