Հաջորդական թվեր

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։  243-1= 242 242:2=121 121+1=122 122+ 121= 243

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։  442:2= 221 221 — 1= 220 2201+1=222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։  212:2= 151

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։  213:3= 71 71+1=72, 71-1=70, 70+71+72