1. Քանի նյութից կարելի է պատրաստել բաժակ: Կավ, մետաղ, ապակի, պլաստիկ, փայտից և քարից։
  2. Առանձնացնել մարմինները և նյութերը՝ փայտ, աթոռ, սեղան, ոսկի, մատանի, գրիչ, պատուհան, պղինձ, պայուսակ, բաժակ: Մարմին — աթոռ, սեղան, մատանի, գրիչ, պատուհան, պայուսակ, բաժակ։ Նյութ — փայտ, ոսկի, պղինձ
  3. Տեսակավորիր հետևյալ նյութերը՝ պինդ — ալյումին, երկատ, ոսկի, արծաթ, փայտ, ապակի։ հեղուկ-ջուր, նավթ։ գազային — գոլորշի, թթվածին։

ալյումին, երկաթ, ոսկի, գոլորշի, ջուր, նավթ, թթվածին, արծաթ, փայտ, ապակի