1. Зачем глупец отправился к богу? Потому что он сколько ни трудился, сколько ни мучился, а все прозябал в нужде.

2.    В чём было несчастье волка? Он был голодным․

3.    О чём девушка попросила бедняка? Чтобы он скозал богу, одна девушка, молодая, здоровая, богатая, не знает в жизни радости — как ей быть, как найти счастье?

4.    Как можно было решить проблему иссохшего дерева? Нужно удалить золота из- под дерева.

5.     Почему бедняк отказался помогать дереву и девушке? Потому что бог дал мне удачу. Надо поскорей отыскать ее, да и блаженствовать, — сказал бедняк и заторопился.

6.    Почему волк посчитал бедняка глупцом? Потому что он сказал нужно найти другого бедняка и сесть его.

Առաջադրանքների փաթեթ

1․ Գրիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։ 

3, 1, 2, 5, 30, 10, 15

2․ Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը։

1

3․ Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 

6, 12, 1, 2

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

35-35, 1, 5, 7

48- 6, 8, 2, 1, 48

19- 1, 19

364- 364, 1, 2,

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

5-25, 30, 35

14, 28, 42, 14

20, 40, 60, 20

6 Կատարիր գործողությունը։

14կգ250գ-3կգ750գ=10կգ 500գ

28ց32կգ-4ց90կգ= 23ց 58կգ

22տ200կգ-640կգ= 21տ 560կգ

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ 

1, 40, 2, 20, 4, 10

2․ Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։

1

3․ Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 

1, 24, 2, 12, 6, 4

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50- 1, 50, 10, 5, 2, 25

45- 1, 45, 5, 9

47-1, 47

124- 2, 1, 124

1434- 2, 1, 1434

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2- 12, 24, 30

3- 21, 15, 24

4-24, 32, 28

40, 80, 120, 160

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ-16կմ850մ= 1կմ 200մ

15մ25սմ-7մ40սմ= 7մ 985սմ

16դմ7սմ-8սմ= 15դմ 9սմ