Շատ մեծ մեքենան

Այս մեծ մեքենան հասնում է միտչև տիեզերqքը։ Նա կարոխե տեղփոխել 1000000000 տոննա։ Մի օր այլմոլորակայիների մոլորակից ըկավ մեծ մետաղ է աստղ։ Մարդիկ մտածեցին, որ պետքե այդ մեքենայով բռնել աստղը։ Մարդիկ վարում էին մեքենան ու այդ մեքենան սկսեց խոսել ։ Նա ասաց, որ նա կջարդվի։ Մարդիկ զարմացան և մտածեցին, որ դա երազ է և զարտնեցին։