Առաջին և եկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը՝ ուղանկյուն

Երկարությունը՝ 15 սմ

Լայնություն ՝ 10 սմ

15×4=60

Պատկերի անվանումը ՝ ուղղանկյուն

Երկարություն-21 սմ

Լայնություն-14 սմ

Պարագիծ-66 սմ

Պարագիծը արտահայտված միլիմետրերով-660 մմ

Մակերես-294 սմ

Պատկերի անվանումը ՝ բազմանկյուն

Մակերես-75սմ

Պատկերի անվանումը ՝ աստղիկ

Պարագիծ-72 ս