Փաթեթ 2

Փաթեթ 2

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Լրացրու՛ աղյուսակների դատարկ վադակները անհրաժեշտ թվերով։ 

Գումարելի658292437129805309207173051492
Գումարելի 7429846233912061291414396
Գումար13911 177060 521011322121174481588

Գործողությունները կատարիր այստեղ․

6582 92437129805
742984623391206
13911177060521011
309207 173051492
1291414396
174481588
322121
Նվազելի93788456150431760000051428709805
Հանելի 46573956719382937542118596287924
Տարբերություն 47214499430848822456932832421879

Գործողությունները կատարիր այստեղ․

2․ Շրջանի դատարկ մասում ինչ թիվ պետք է գրել։ 

21

3․ Դատարկ շրջանակում ինչ թիվ պետք է գրել։ 

8