Մաթեմատիկա

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

485, 5, 487, 1478, 658  1478, 658, 487, 485, 5

648, 478, 1584, 158647  158647, 1584, 648, 478

55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8  222222

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

4784, 348, 4789, 14     14, 348, ,4784, 4789

147, 14, 1854, 256478, 147651    14, 147, 1854, 147651,  256478

3 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր,

երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամ

երկու ծորակներով միաժամանակ։

1450:2=725 1450+725=2175

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

14, 2, 5, 147, 47  147, 47, 14, 5,

1458, 6587, 148758, 159654   159654, ,148758, 6587, 1458

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

11, 9, 458647, 147147   9, 11, 147147, 458647

678, 158, 14013, 18    18, 158, 678, 14013