Տնային առաջադրանքների փաթեթ ու Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Տնային առաջադրանքների փաթեթ

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 24    2×10+4
 • 267 2×100+6×10+7
 • 3254  3×1000+2×100+5×10+4
 • 10201 1×10000+2×100+1

2 Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 2‧100000+4‧100+5‧1=200405
 • 8‧10000+3‧1000+2‧10= 8320
 • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1= 432745

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից 5200
 • 4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից  430

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 67 6×10+7
 • 308 3×100+8
 • 4552 4×1000 +5×100+x10  + 2
 • 50305  5×10000+3×100+5          

2. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1=62055
 • 4‧100000+3‧100+2‧1= 400302
 • 5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+2‧1=543872
 • 1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1=142668

3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից 73008
 • 2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից 2202
 • 5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյաnկից 505050