Ինչպիսի՞նն եմ ես

Ես շատ եմ սիրում օգնել իմ ընկերներին այն ժաանակ, երբ ինձ խնդրում են։

Ես սիրում եմ օգնել իմ ընկերներին , որ նրանք մտածեն թե ես շատ լավ ընկեր եմ։

Ես ձկտում եմ ,որ ամեն ինչ ունենամ և դառնամ հայտնի։

Ես շատ կուզենայի ինձ նման ընկեր ունենալ, որովհետև ես շատ լավ ընկեր եմ։