1. 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։ 4 

2. 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։  8

3․ 40-ը ներկայացրու՛ այնպիսի երկու գումարելիների գումարի տեսքով, որոնք 5-ի բազմապատիկ են։  25, 15

4 Կատարի՛ր  գործողությունները

7ժ30ր+8ժ40ր=16ր

8օր17ժ+3օր9ժ=12օր 2ժ

45ր40վ-30ր50վ=1ժ 16ր 10վ

5 Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստանաս հավասարություն։ 

300։(150։10)=20

34-3400:(75+25)=0

Տնային առաջադրանքներ 

1Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը առանց մնացորդի բաժանվի 10-ի։ 

6

2. 4516-ից հանի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 100-ի բազմապատիկ լինի 

16

3. 40-ը ներկայացրու՛ այնպիսի երկու գումարելիների գումարի տեսքով, որոնք 5-ի բազմապատիկ չեն։ 

36, 14

4 Կատարի՛ր  գործողությունները

8օր14ժ+6օր12ժ=18օր 2ժ

24ժ15ր-6ժ17= 1օր 6ժ 22ր

5ր40վ+7ր20վ= 13ր

5․ Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստանաս հավասարություն։ 

125-125000: (1540-540)=0

7400-74×(85+15)=0

Առաջադրանքների փաթեթ

1․ Գրիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։ 

3, 1, 2, 5, 30, 10, 15

2․ Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը։

1

3․ Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 

6, 12, 1, 2

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

35-35, 1, 5, 7

48- 6, 8, 2, 1, 48

19- 1, 19

364- 364, 1, 2,

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

5-25, 30, 35

14, 28, 42, 14

20, 40, 60, 20

6 Կատարիր գործողությունը։

14կգ250գ-3կգ750գ=10կգ 500գ

28ց32կգ-4ց90կգ= 23ց 58կգ

22տ200կգ-640կգ= 21տ 560կգ

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ 

1, 40, 2, 20, 4, 10

2․ Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։

1

3․ Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 

1, 24, 2, 12, 6, 4

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50- 1, 50, 10, 5, 2, 25

45- 1, 45, 5, 9

47-1, 47

124- 2, 1, 124

1434- 2, 1, 1434

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2- 12, 24, 30

3- 21, 15, 24

4-24, 32, 28

40, 80, 120, 160

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ-16կմ850մ= 1կմ 200մ

15մ25սմ-7մ40սմ= 7մ 985սմ

16դմ7սմ-8սմ= 15դմ 9սմ

7. Արտադրամասում 800լ մասուրի հյութի մի մասը լցրեցին 3լ տարողությամբ տուփերի մեջ, և այդ տուփերը, 5-ական տեղավորելով 40 արկղերի մեջ, ուղարկեցին խանութ: Քանի՞ լիտր հյութ մնաց արտադրամասում:

3×5=15 15×40=600 800-600=200

8․ Օգտագործելով 1, 4, 5, 8 թվանշանները՝ քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի կազմել, որ բաժանվի 11-ի և թվի գրության մեջ թվանշանները չկրկնվեն։ 5

9. Քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ չկա 0 թվանշանը, բաժանվում է 54-ի։ Երբ ջնջեցին նրա թվանշաններից մեկը՝ ստացված եռանիշ թիվը նույնպես բաժանվեց 54-ի։ Այնուհետև ջնջելով եռանիշ թվի թվանշաններից մեկը, ստացվեց 54։ Գտեք այդ քառանիշ թիվը։ 1514

10. Կարինեի պապիկը 66 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 5 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից։ 6

Տնային առաջադրանք

Տնային առաջադրանք

1․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։  21×4=84

2․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։   8×8=64

3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 42:3=14  14×14=196

4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։  44:4=11 11×11=121

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։  49:7=7 7×4=28