Փաթեթ 2

Փաթեթ 2

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Լրացրու՛ աղյուսակների դատարկ վադակները անհրաժեշտ թվերով։ 

Գումարելի658292437129805309207173051492
Գումարելի 7429846233912061291414396
Գումար13911 177060 521011322121174481588

Գործողությունները կատարիր այստեղ․

6582 92437129805
742984623391206
13911177060521011
309207 173051492
1291414396
174481588
322121
Նվազելի93788456150431760000051428709805
Հանելի 46573956719382937542118596287924
Տարբերություն 47214499430848822456932832421879

Գործողությունները կատարիր այստեղ․

2․ Շրջանի դատարկ մասում ինչ թիվ պետք է գրել։ 

21

3․ Դատարկ շրջանակում ինչ թիվ պետք է գրել։ 

8

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։  1,4-ից 0 , 2 -չգունավոր , 0, 2 գունավոր

1,8-ից 0,4 — չգունավոր, 0,4 գունավոր 1,6-ից 0,2 չգունավոր 0,4 գունավոր

Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

25 <35

617 > 517

7123 = 7123

1819 = 1819

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Աճման կարգով

617, 1217, 417, 1517, 1717, 317

317 , 417, 617, 1217, 11517, 1717

3․Համեմատի՛ր

35մ    <45մ

710կգ > 410կգ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ավազանում։

4500-1/23

5․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի 23 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

6․ 1 ծորակից լցվում է 6000լ տարողությամբ ջրավազանի 14 մասը։ Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։ 

7․ Ուրբաթ օրը՝ ժամը 16։00-ին, Աննան մեկնեց շրջագայության և վերադարձավ 4օր 20ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա վերադարձավ տուն։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

1418 և 1718

37 և 47

1128 և 928

24143 և 21143

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Նվազման կարգով

3135, 1735, 435, 2235 ,1935, 3535

3․Համեմատի՛ր

320լ   և 620լ

215ժ   և  415ժ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։

5․ Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապին օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։ 

6․ Մայրիկը գնեց 12կգ շաքարավազ։ Նա այդ շաքարավազի 13 մասն օգտագործեց ծիրաանի հյութ պատրաստելու համար, իսկ մնացած մասը՝ ելակի մուրաբայի համար։ Մայրիկը որքա՞ն շաքարավազ օգտագործեց ելակի մուրաբա պատրաստելու համար։ 

7․ Երկու թվերի գումարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 

Կոտորակ

Կոտորակ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։  3/9 6/9, 2/3 1/3, 3/6 3/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 50 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 5-ը, 12-ը, 24-ը, 48-ը, 50-ը։

5/50, 12/50, 5/24, 5/48, 5/500

3․ Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը։ 

1/60, 1/12, 1/24, 1/35, 1/48

4․ Հաշվի՛ր 6սմ կողմով քառակուսու 2/3 մասի մակերեսը։

6×6=36 36:3=9 9×2=18

5․ 1 արկղ խնձորը 24կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 4/6 մասի զանգվածը։

24:6= 4 4×4=16

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։ 

2000-ի 9/10 մասը= 2000:10=200×9=1800

140-ի 5/7 մասը 140:7=20×5=100

100-ի 5/5 մասը  100:5=20×5=100

7 Հաշվի՛ր

320լ-ի 6/8 մասը 320։8=40×6=240

510մ2-ու 2/17 մասը =510:17=30×2=60

480կմ-ի 5/16 մասը = 480:16=30×5=150

8․ Աննան գնել էր 800գ կարագ։ Նա տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի 3/5 մասը։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար։  800:5=160 x5=960

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։  2/4 2/4, 4/7 4/7, 4/6 2/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 70 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 6-ը, 11-ը, 41-ը, 58-ը, 60-ը։ 6/70 6/11, 6/41, 6/58, 6/60

3․ Ամբողջը բաժանված է 90 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 17-ը, 26-ը, 35-ը, 78-ը։  1/90, 1/17, 1/26, 1/35, 1/78

4․ Հաշվի՛ր 7սմ կողմով քառակուսու 4/7 մասի մակերեսը։

7×7=49 49:7=7×4=28

5․ 1 արկղ խնձորը 36կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 3/4 մասի զանգվածը։

36:4=9 9×4=36

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։ 

35-ի 3/7 մասը = 35:7=5 5×3=15

420-ի 5/6 մասը= 420:6= 70 70×5=350

180 – ի 5/9 մասը  180:9= 20 20×5=100

7 Հաշվի՛ր

415կգ-ի 2/5 մասը= 415:5= 83×2=166

480 դրամի 5/6 մասը  480:6= 70 70×5= 350

18ժ-ի 23 մասը 

8․ Սոնան կարդացել էր 126 էջանոց գրքի 56 մասը։ Քանի՞ էջ է այդ գրքից կարդացել Սոնան։

56

Հաջորդական թվեր

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։  243-1= 242 242:2=121 121+1=122 122+ 121= 243

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։  442:2= 221 221 — 1= 220 2201+1=222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։  212:2= 151

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։  213:3= 71 71+1=72, 71-1=70, 70+71+72